Category Archives: Bez kategorii

Realizacja projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19”

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19” Fundacja Sadyba DPS w Bystrej informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w ramach programu “Śląskie kadry DPS vs COVID-19”, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W wyniku starań, DPS w Bystrej uzyskał grant w wysokości 161 400 zł.

Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować:

  • zatrudnienie na okres 3 miesięcy jednego nowego realizatora usług społecznych (opiekuna), który bezpośrednio pracować będzie z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Domu,
  • dodatki do wynagrodzeń przez okres 4 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom zajęciowym, pracownikom pralni oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.

Sprawozdanie Fundacji Sadyba za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

UWAGA !! WAŻNE INFORMACJE !! (aktualizacja 23.09.2020)

 INFORMACJE W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI  ZWIĄZANEJ Z COVID-19

UDZIELANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00 – 15:00

POD NUMEREM TELEFONU +48 883-379-594

 

W związku z ogłoszeniem w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd kompleksu „Sadyba” zamyka cały obiekt do odwołania.

Recepcja: (33) 817 12 12

Przyjęcia nowych mieszkańców odbywają się wg procedury uwzględniającej obecne warunki epidemiologiczne. Procedura dostępna jest pod linkiem: Zarządzenie Nr 1 – procedura przyjęcia

 

Serdeczne podziękowania dla pracowników.

 

Poniżej zamieszczamy podziękowania Rady Mieszkańców dla Dyrekcji i pracowników DPS w Bystrej (kliknij w poniższy link): 

Podziękowania Rady Mieszkańców