Realizacja projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19”

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs COVID-19” Fundacja Sadyba DPS w Bystrej informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w ramach programu “Śląskie kadry DPS vs COVID-19”, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W wyniku starań, DPS w Bystrej uzyskał grant w wysokości 161 400 zł.

Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować:

  • zatrudnienie na okres 3 miesięcy jednego nowego realizatora usług społecznych (opiekuna), który bezpośrednio pracować będzie z mieszkańcem w ramach walki lub przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Domu,
  • dodatki do wynagrodzeń przez okres 4 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom zajęciowym, pracownikom pralni oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.