Szkolenia prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej w Bystrej

Dom Pomocy Społecznej w Bystrej odpowiada na bieżące potrzeby zarówno naszych pracowników, jak i lokalnej społeczności. Dom uzyskał też na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie, którym może dzielić się z innymi w celu podnoszenia jakości usług opiekuńczych. Dlatego też na dzień dzisiejszy organizujemy szkolenia w ramach dwóch podmiotów:

  • Współpracujemy z TEB Edukacją z Bielska-Białej, która stawia na praktyczne przygotowanie swoich podopiecznych. W ramach współpracy z tą placówką oświatową szkolimy przyszłych opiekunów pod kątem opieki nad mieszkańcem Domu Pomocy.
  • Szkolimy pracowników (najczęściej są to pracowniczki) firmy PROFESSIONAL CARE, którzy to sprawują opiekę nad seniorami w Niemczech. W ramach szkoleń przez nas organizowanych uczą się jak fachowo troszczyć się o osoby dementywne (często z chorobą Alzheimera), niedołężne i z problemami geriatrycznymi. Zdobywają wiedzę na temat prawidłowej zmiany opatrunków, zmian pampersów, obsługi wózka inwalidzkiego, podnośnika, sondy czy stomii. Osoby takie są również szkolone pod kątem podstawowej opieki psychologicznej – jak wypracowywać odpowiednie podejście do podopiecznych, jak kształtować w nich właściwe postawy i jak zachowywać pozytywne nastawienie w obliczu chorób i starości.

Co istotne, po przebytym szkoleniu nasz Dom wręcza Certyfikat, który poświadcza ukończenie szkolenia i zakres omówionych zagadnień. Jest on często bardzo przydatny w staraniu się o pracę w różnych placówkach o charakterze opiekuńczym. Nasz Dom Pomocy w dalszym ciągu będzie organizować i prowadzić takie i podobne szkolenia, by wspierać zarówno miejscową społeczność, jak i edukować nowe osoby chcące fachowo opiekować się innymi i nieść im realne pokrzepienie. Mamy nadzieję, że podniesie to też jakość życia osób, którymi szkoleni przez nas mają możliwość się opiekować – zarówno osoby szkolone w ramach podmiotów zewnętrznych, jak i nasi opiekunowie, którzy mają pieczę nad mieszkańcami Domu Pomocy w Bystrej.