Projekt PACE

Z przyjemnością informujemy, że nasz Dom został zaproszony do uczestnictwa w europejskim projekcie badawczym o nazwie „Porównanie efektywności opieki nad osobami starszymi u kresu życia w placówkach opieki długoterminowej w Europie” (w skrócie PACE).

Celem projektu jest zebranie danych na temat opieki w placówkach opiekuńczych w sytuacji starzenia się społeczeństwa i rosnącej liczby osób wymagających opieki oraz porównanie tej opieki w 6. europejskich krajach. Spodziewanym efektem projektu będzie przygotowanie i upowszechnienie odpowiedniego modelu edukacji dla pracowników placówek opiekuńczych w celu rozwoju ich kompetencji oraz poprawa jakości opieki nad mieszkańcami poprzez zapewnienie właściwej opieki medycznej i wsparcia psychologicznego mieszkańcom i ich rodzinom.

Projekt realizowany w Polsce jest przez zespół z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum pod kierownictwem dr hab. med. Katarzyny Szczerbińskiej.

Za dotychczasowe uczestnictwo i wkład w projekt nasz Dom otrzymał certyfikat: